Start Kontakt Projekt Ideologi
 

 
 
 
 
 
 
Medlemmar
Juridik
FAQ
Länkar
Aktiviteter
Kontakta oss
 
 
 
 
 
Ideologi
 

 

Vår förening följer ett kvalitetssigill
"SEAL" vilket innebär:
     
S - Sekretess Sekretessen står högst på agendan, gör och har
alltid gjort.
 
Detta gäller all information, både det vi skapar inom föreningen. Och den sekretess vi åtar oss att uppfylla gentemot andra parter.
 
E - Engagemang Engagemang är en förutsättning för allt.

Alla är välkomna, vi måste dock varna personer och företag som deltar i föreningsmöten, då vårt engagemang är mycket smittsamt.  
 
A - Ansvar Alla ideer och förslag skall vara väl genomtänkta
innan kritiska beslut fattas.
 
Vi åtar oss naturligtvis ansvar för våra ideer, och de projekt vi startar och ansvarar för.  
 
L - Lönsamhet En ny idé planeras alltid för att vara lönsam och fruktsam.
 
Vad finns det annars för mening med nytänkande
allt engagemang strävar mot en förbättring i någon form.
 
Citat: You can't do business with people you do not
trust.
 
 
©Jönköpings Idé & Uppfinnarförening