Klicka på rubrikerna, och välj bland intressanta hemsidor för företagare, uppfinnare och innovatörer.

 
 

 MYNDIGHETER, PATENTVERK, PATENTBYRÅER
Patent och registreringsverket, PRV
 Granskar och registrerar ansökningar om immaterialrättsligt skydd.
Patentbesvärsrätten
 Fristående specialdomstol som efter överklagande prövar prv:s beslut i immaterialrättsfrågor.
Bolagsverket
 Registreringsorgan för aktiebolag och handelsbolag.
ALMI            ALMI - Jönköping
 Erbjuder finansiering och affärsutveckling till innovatörer, nya företag och redan etablerade företag
 som vill utvecklas.
SPOF - Svenska Patentombudsföreningen
 Sammanslutning för de flesta patentombud i sverige.
Lernia
 Arbetsmarknadsutbildningar.
Trygghetsstiftelsen
 Hjälp för tjänstemän vid uppsägning pga arbetsbrist, omställning, varsling etc.
Trygghetsrådet
 Hjälper till att hitta jobb och utbildning för friställda tjänstemän.
Vinnova
 Stöder behovsmotiverad forskning och utveckling inom teknik, arbetsliv o transporter. Verkar för  kunskapsomsättning.
Vetenskapsrådet
 Statlig myndighet som utvecklar och finansierar grundforskning inom alla vetenskapsområden.
  Arbetar  med forskningsfinansiering, strategi och analys samt forskningsinformation.
Länsstyrelsen
 Finns i varje län och ger råd och information till allmänheten om tillstånd och överklaganden, bidrag till  verksamheter m m.
Glesbygdsverket
 Myndighet inom näringsdepartementet som rapporterar om utvecklingen i glesbygds-,  landsbygds- och  skärgårdsområden.
Tullverket
 Här får man information om reglerna runt import, export och transitering.
European Patent Office - EPO
 Den centrala europeiska patentorganisationen i München.
Svenska Patentombudsföreningen
 Är en sammanslutning av patentingenjörer, mönsterombud, varumärkeskonsulter och jurister
 på Sveriges ledande patentbyråer.
Hansson Thyresson Patentbyrå AB
 Patent, varumärken, design, marknadsrätt
 
 PATENTDATABASER (sökmotorer för patent)
Prv.se
 Svenska patentverkets förteckning över databaser och sökmotorer för patent.
Nordiska patent
 Här finns sveriges över 425.000 patent inskannade jämte ca 125.000 danska patent.
Google - Sök efter patent
 Sökning efter patent med hjälp av den klassiska sökmotorn.
Google - Patents
 Sök och läs om patent från hela världen.
Delphion
 Innehåller ca 2 miljoner amerikanska patent sedan 1971 .
Espacenet
 Sökmotor inom europapatentverket i münchen för över 90 miljoner patent/patentansökningar.
Usa-patentverkets databas
 Alla amerikanska patent sedan 1790 och framåt.
PatBase Express
 Internationell databas med över 90 miljoner patent, registrering krävs.
Total Patent
 Internationell databas, registrering krävs.
Thomson Innovation
 Internationell databas, registrering krävs.
  
 UPPFINNARFÖRENINGAR OCH RELEVANTA FACK- OCH INTRESSEFÖRENINGAR
UPPFINNARVÄR(L)DEN
 Public service och goda råd till samhällstillvända uppfinnare och företagare.
Svenska Uppfinnareföreningen - SUF
 Riksförening för enskilda medlemmar och företagsmedlemmar.
Helsingborg - SUF
 Lokal uppfinnareförening i Helsingborgs-regionen.
Finnvedens Uppfinnarförening - FUF
 Lokal uppfinnareförening i Värnamo-regionen.
Tranås Idéutveckling - TRIUV
 Lokal uppfinnareförening i Tranås-regionen.
Jönköpings läns uppfinnarföreningar
 Portal med länkar till uppfinnarföreningar och övrig nyttig information.
Snilleblixtarna
 Den nationella hemsidan - här finns mycket matnyttigt.
Finn upp
 Finnupp är ett återkommande idé- och uppfinnarprojekt för årskurserna 6 -9 vid vart tredje år.
IFIA
 Internationell federation för nationella uppfinnarföreningar.
Svenskt näringsliv
 Organisation för stora och små företag i sverige.
PTK - Svensk näringsliv
 Nya avtal om konkurrensklausuler, arbetstagares uppfinningar och skiljenämnd, september 2015.
Ingenjörsamfundet
 Organiserar ingenjörer och tekniker inom Unionen.
Företagarna
 Företagareförbundet med ca 60.000 företagsmedlemmar.
Företagarförbundet Fria Företagare
 Företagarförbund med ca 46.000 företagsmedlemmar.
Ciel
 Center för innovation och entreprenörskap i lidköping.
Fena
 Föreningen för entreprenörskap och nyföretagaranda (fena) är en allmännyttig ideell förening.
 
 UPPFINNARVERKSTÄDER (prototypverkstäder)
Blekinge uppfinnarverkstad
 Finns på Öjavadsvägen 2, Svängsta. tel 0454- 58 90 25.
Skånes uppfinnarverkstad
 Belägen på Industrigatan 31, Kristianstad. tel 044- 21 18 99)
ABB Free Innovators - AFI
 Uppfinnarverkstad stöttad av ABB i Västerås. tel 021- 32 32 21
Ideum
 Skola i Lidköping för utbildning av innovatörer. har en verkstad för 3d-printing m m
 
 FINANSIÄRER, FONDER, "AFFÄRSÄNGLAR" (se även myndigheter ovan)
Industrifonden
 Statligt resursorgan för kapital till främst forskning och utveckling.
Exportkreditnämnden
 Erbjuder garantier som skyddar mot risken att göra förluster vid affärer utomlands.
Connect Skåne
 Erbjuder mentorer, språngbrädor, kanaler till kapital och kontakter för innovatörer och  entreprenörer.
Teknopol
 Hjälper entreprenörer att utveckla idéer och företag med högt kunskapsinnehåll och hög ekonomisk  potential.
Svenska Riskkapitalföreningen
 Obunden, ideell intresseförening för riskkapitalföretag och ett par tusen "affärsänglar".
Skapa
 Stiftelse som årligen anordnar stipendieutdelning till lovande uppfinningar i samband med tekniska  mässan i stockholm.
Teknoseed (engelsk)
 Ledande leverantör av tidigt riskkapital, finansiering av nystartade företag ...
 
 UTBILDNING, INFORMATION
Innovation & Entreprenörskap
 Nyhetsbrev kring innovationsarbete & entreprenörskap i Sverige.
Ideum 
 Skola i lidköping för utbildning av innovatörer. ingår i Ciel.
Ciel
 Centrum för innovation, entreprenörskap och lärande forskning.
Högskolan i Halmstad
 Utbildar utvecklingsingenjörer på högskolenivå.
Campus i Småland
 Utbildar framtidens förskollärare, grundlärare, sjuksköterskor, entreprenörer, ekonomer, projektledare  inom event och musik samt många, många fler.
Transfer
 Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare från näringslivet.
Folkhögskolor
 Alla folkhögskolor i Sverige.
Nyföretagarcentrum - Jönköping
 Utbildning och rådgivning för potentiella nyföretagare.
Tidningen ny teknik
  Ingenjörernas veckotidning.
Ingenjörssamfundet - ISF
 Ger kurser, råd och förhandlingshjälp för "arbetstagares uppfinningar", finnupp och snilleblixtarna.
Kungl. IngeniörsVetenskaps Akademien - IVA
 Central stiftelse för vetenskap och utveckling av sveriges näringsliv.
Tekniska museet
 Museet där du upplever uppfinningar och teknikhistoriska utställningar.
Stiftelsen svensk industridesign
 Visar på design som konkurrensfaktor.
Teknikförlaget 
 Tidskriftsförlag i Halmstad som ger ut tidskrifterna uppfinnaren-konstruktören och energimagasinet.
Sveriges Television
 Här finns inte minst svt:s naturvetar- och teknikprogram.
"Entreprenörskap i välfärdsstaten" 
 Nationalekonomisk forskning om entreprenörskap och ekonomi.
Företagarguiden - Starta eget
 Företagarguiden är Tillväxtverkets guide för dig som vill starta ett eget företag.
Soloföretagaren 
 Informationssajt för ensamföretagare i Sverige.
Howstuffworks - engelsk
 Hemsida på engelska som på ett intressant sätt förklarar hur olika saker fungerar.
Tanke och Känsla - TOK
 Ett förbund som vill lyfta fram människans känslomässiga rikedom och humanistiska intressen.
Electropedia
 Översättningssajt för allt inom el och elektronik till och från flera europeiska språk.
Hjärnkontoret
 Svt:s fantastiska naturvetar- och teknikprogram.
Unga spekulerar
 Här kan du skapa din egen framtidsvision utifrån teknikens möjligheter.
Elevdata
 Alla "snilleblixtar" borde jobba med lego, maskiner, mekanik, energi, robotar och annat kul.
Kreativum
 Exempel på ett av sveriges många science centra.
Innovationsdepartementet
 Opinionsbildning och goda råd till uppfinnare från konstruktionskonsulten Ranold Ödmark.
 
 LAG OCH RÄTT SAMT RÅDGIVARE I LICENS- OCH IPR- FRÅGOR
Sveriges domstolar
 Portal för domstolsverket och sveriges domstolsväsen
Stockholms tingsrätt
 Hanterar förekommande patentärenden.
Upplysningscentralen AB
 Bankernas gemensamma institution för kreditundersökning och -upplysning.

Säkert Företag
 Oberoende konsultföretag som analyserar samt åtgärdar risk och hotbilder. Listar bl.a. bluffföretag
 rådgivning av bluffakturor och annat. - betaltjänst

Rättsstödsfonden - SRSF
 Hjälpfond för uppfinnare och småföretagare efter väl befogad rättsprocess med negativt utfall.
Rättsbanken
 Ständigt uppdaterad information om svensk rättspraxis och eu-rätt.
Sveriges Advokatsamfund
 Här hittar man över 4.500 statligt auktoriserade advokater med olika specialiteter.
Jusek
 Oberoende jurister i samverkan med civilekonomer, samhällsvetare, systemvetare och personalvetare.
Svenska Föreningen för Immaterial rätt - SFIR
 Bevakar rättsfrågor kring patent och mönsterskydd i Sverige.
Patrafee - engelsk
 Hanterar betalningar av internationella immaterialrättigheter.
Sepaf
 Sajt som förmedlar intressant och aktuell information om immaterialrätt.
Testamentsbanken
 Institut för ökad säkerhet om att rätt testamente uppvisas vid bouppteckningen efter någons död.
Licensing Executives Society - engelsk
 Internationell sammanslutning av experter och intressenter inom licensiering av IPR.
 
 MÄKLARE, TEKNIKFÖRMEDLARE, HANDELSHUS
Exportrådet
 Halvstatligt organ till främjande av export av varor och tjänster till ett fyrtiotal länder.
Testamentsbanken
 Institut för ökad säkerhet om att rätt testamente uppvisas vid bouppteckningen efter någons död.
Licensing Executives Society - engelsk
 Internationell sammanslutning av experter och intressenter inom licensiering av IPR.
Sälja och köpa företag? - några länkar: 
 Svensk företagsförmedling      Länia företagsförmedling AB
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Marknadsföreningen i Jönköping
 Forum för entreprenörer, reklammän, säljare och marknadsförare med rikt programutbud.
Connect
 Stiftelse som kopplar samman riskkapital med innovationer och affärsidéer på high-technivå.
Interesting
 På interesting.org har vi som affärsidé att inspirera andra, och varandra, att få – och förverkliga – fler  idéer.
Forskarpatent
 Förmedlar patentskyddade forskningsresultat till exploaterande företag och entreprenörer.
Fortnox Webbshop
 Förenklat verktyg för att prisbilligt öppna en butik på internet för försäljning av nya produkter och idéer
Patentbanken
 Presentera och sälj din idé/uppfinning via patentbanken  eller omvänt - hitta investeringsobjekt
 som  bör kunna ge bra återbäring i framtiden.
Infobroker
 Mångsidigt tyskt företags- och handelsregister med gratistjänster kring affärer och händelsebaserad  information.
Företagande
 Kostnadsfri mötesplats för dig som är företagare, blivande företagare eller entreprenör.
1000inventions
 Marknadsplats för patent och licenser från ifia, som består av uppfinnarföreningar i 100 länder.
Bolagsplatsen
 För dig som vill sälja ditt företag eller projekt, köpa ett företag eller söker kapital och investeringsobjekt
Ebay
 Välkänd marknadsplats med varor och tjänster av alla de slag. Här länkas till platser för patent och  licenser